contact sporttak boccia van sportclub Wapper

Vlaams team and pair

5 maart 2022

Op 5 maart 2022 vond het Vlaams team and pair boccia plaats te Braschaat in sporthal Peerdsbos van Sport Vlaanderen.  Het tornooi vond nog net plaats volgens coronamaatregelen !  Maandag zou immers code geel in gaan en zou er heel wat versoepelen.  cst werd hier in elk geval al niet meer gevraagd !

Voor Wapper traden we aan met een team en een gemengd pair bc4/bc5 Wapper/Mgj.  In het team speelden Werner, Wioletta, Katya en Bert.  Het pair bestond uit Kim en Junior.  Het team zou 3 poule wedstrijden spelen.  Nadien zou er nog een 4de wedstrijd volgen ofwel voor goud en zilver ... of voor brons !  De pairs bc4/5 waren maar met 2 pairs.  Daarom zouden ze de best of 5 spelen.  Wie 3 wedstrijden wint, heeft de tittel !

Wedstrijd 1 :
team Wapper versus Spinakker !

De wedstrijd tegen onze grootste rivaal begon niet slecht.  We kwamen meteen op voorsprong met 2 punten ! Maar dan ging het bergaf.  We haalden geen goed spelniveau en dat heb je nodig tegen deze tegenstrever.  Wioletta startte op de bank en kwam pas het laatste end in actie.  De wedstrijd was toen al verloren en het zou goed zijn dat ze toch ook enkele ballen kon gooien.  We verloren de wedstrijd met 3 - 8 !

De uitslag !

 • end 1  :  2 - 0 voor Wapper
 • end 2  :  0 - 1 voor Spinakker
 • end 3  :  0 - 5 voor Spinakker
 • end 4  :  0 - 1 voor Spinakker
 • end 5  :  0 - 1 voor Spinakker
 • end 6  :  1 - 0 voor Wapper

Nabeschouwing !

Voor team Wapper was dit een van onze minste tornooien !  Het leek wel een off-day !  Er werden bijzonder weinig efficiënte ballen geworpen, 1ste goede ballen waren een uitzondering, ..... We hadden een paar lucky shots, maar dat kon het tij niet doen keren en wanneer wij geluk leken te hebben, kwam er een lucky shot van de tegenstrevers.  Het zat ons echt niet mee !  

Eigenlijk gooide Katya nog de beste ballen, waaronder een verassend punt op de verre afstand en goed positioneren van de rolstoel !  Wioletta deed ons ook wel versteld staan met de platte witte en haar platte bal heel ver te kunnen werpen.  Werner had een magnifieke dropbal .... en we waren het er allemaal over eens dat Bert veel rustiger was wanneer hij de kapiteinsrol toebedeeld kreeg !  Dit team is zeker nog niet uitgezongen !  De samenwerking liep vlotjes .  Er is niets dat door verdere training niet verholpen kan worden.  Ik denk dat de andere teams toch nog gaan moeten opletten en ons niet mogen onderschatten !

Wist je dat  ......

 • Marina weer trouw op post was om voor Wapper te supporteren ?  Ze had een boontje voor het pair bc4/5 !
 • Ronny opnieuw onze chauffeur was en dat die heel vroeg moest opstaan ?
 • er enkele teamgenoten waren die baalden van hun slecht spel en vergaten hun medaille op te halen ?  Katya stond er alleen om de honeurs waar te nemen !  Ze zaten in de cafétaria hun frustratie te verdrinken !
 • Junior ook heel zorgzaam kan zijn voor zijn pairgenoot Kim ?
 • Davy niet moest scheidsrechteren omdat er op dit tornooi voldoende scheidsrechters waren ?
 • Michel er wel was om te scheidsrechteren ?  Die is nog bezig met zijn praktische proeven !
 • onze voorzitter ook even aanwezig was ?