contact sporttak boccia van sportclub Wapper

Seizoen 2020-2021 was een seizoen in mineur.  Lidgelden zijn een belangrijke bron van inkomsten voor de club.  Bij deze bedankt Wapper iedereen die ondanks corona toch zijn lidgeld trouw heeft betaald.

Voor het seizoen 2019-2020 hebben we voor alle betalende leden een voucher voorzien. Deze voucher is zeker nog geldig tot 31 december 2022. Een definitieve einddatum voor deze vouchers zal later beslist worden afhankelijk van wat kan en mag in de toekomst.  De voucher zal op de eertvolgende trainingen worden uitgedeeld.

Ook voor het komend seizoen 2021-2022 willen we alle betalende leden belonen voor hun steun. Het bestuur heeft daarom beslist dat ieder lid die dit seizoen zijn lidgeld betaald heeft en zijn lidmaatschap verlengt  een korting zal krijgen op het te betalen lidgeld voor komend seizoen.

Voor de leden die verlengen zal dit het onderstaande zijn.  Voor nieuwe leden geld de normale prijs !  Sportassistenten blijven 30 € betalen (dit om verzekeringstechnische redenen)

  • sporters + 18 jaar : 30 euro
  • Sporters - 18 jaar : 20 euro
  • sportassistenten : 30 euro

Trainers, scheidsrechters, chauffeurs, vrijwilligers hoeven vanaf seizoen 2020-2021 geen lidgeld meer betalen. Wapper betaalt verzekering voor hen aan Parantee/Psylos. Zij mogen natuurlijk altijd 30 € betalen als steunend lid ! Wel doorgeven of je actief blijft in je functie !

storten op rekeningnummer     BE31 0015 5609 8955 op naam van Karin Thijs